W związku z tym, że nasz powiat znalazł się w strefie czerwonej - obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, przypominamy zasady bezpieczeństwa, które obowiązują:

  • Zasłaniamy usta i nos - wewnątrz kościoła jak i na zewnątrz;
  • Zachowujemy dystans społeczny - 1,5 m;
  • Wchodząc do świątyni dezynfekujmy ręce.

W naszym kościele w liturgii może uczestniczyć 65 osób.

W kaplicy w Woli Kopcowej w liturgii może uczestniczyć 7 osób.