OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

26 MARCA 2023 R.

 

 

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.

2. Dziś rozpoczęliśmy nasze rekolekcje wielkopostne. 

3. Dziś 26 marca w Kościele polskim przypada Dzień modlitw za więźniów z okazji liturgicznego wspomnienia Świętego Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. 

4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy w szczególny sposób czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność podczas pierwszosobotniego nabożeństwa o godz. 7.00.

5. W piątek 31 .03 będzie Droga Krzyżowa Papieska, godz.. 18.00 Msza św. i po niej wyruszymy na Drogę Krzyżową. Weźmy ze sobą znicze czy lampiony, które ustawimy na zakończenie koło pomnika św. Jana Pawła II.

6. Przyszła niedziela, 2 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas Mszy św. pobłogosławimy palmy, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Procesja z palmami o godz. 10.00 z parkingu do kościoła.

7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła mieszkańcom ul. Spokojnej w Masłowie, byli obecni: Aneta Zegadło, Piotr Zagadło, Teresa Janowska Katarzyna Życzkowska . Kolejnych mieszkańców tej ulicy prosimy o pomoc w sobotę na godz. 9.00 .