maslow

Parafia i kościół w Masłowie

oprac. prof. Jerzy Szczepański

Parafia została erygowana 19 IV 1918 r. przez bpa Augustyna Łosińskiego, wydzielono ją z macierzystej parafii św. Wojciecha w Kielcach. Kościół murowany zbudowano w latach 1926-1937 na miejscu drewnianego z 1835 r., był konsekrowany 5 VI 1960 r. przez bpa Jana Jaroszewicza. Prace remontowe prowadzono w kościele w 1977 i 1983 r. Kapitalny remont organów przeprowadzono w 1992 r., polichromię odnowiono w 1993 r.

Zdaniem jednego z badaczy regionalnych księdza Władysława Siarkowskiego dzięki staraniom kanonika katedry kieleckiej księdza Józefa Ćwiklińskiego w okolicznych wioskach wybudowano 13 kaplic, w tym w Masłowie. Od roku 1835 odprawiano w niej nabożeństwa niedzielne i świąteczne. Kaplica była pod wezwaniem św. Mikołaja. W kaplicy tej znajdował się obraz św. Stanisława pochodzący z kościoła św. Leonarda w Kielcach. W 1876 r. kaplica uległa gruntownej przebudowie według projektu Franciszka Kowalskiego. Od tego momentu miejscowa ludność starała się o stworzenie samodzielnej parafii. Udało się to częściowo w roku 1890, kiedy to kaplica stała się filią parafii Św. Wojciecha w Kielcach.

Dopiero 19 kwietnia 1918 r. biskup A. Łosiński dekretem nr 1088 powołał do życia nową parafię Masłów pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Do parafii przydzielono wioski Brzezinki, Wola Kopcowa, Dąbrowa, Cedzyna oraz Masłów. Pierwszym proboszczem został wikariusz Św. Wojciecha ksiądz Józef Marszałek. Z istnienia parafii w Masłowie niezadowoleni byli mieszkańcy Dąbrowy, dlatego od 1923 r. biskup zezwolił na wykonywanie posługi religijnej księżom parafii Św. Wojciecha w Dąbrowie.
Dotychczasowa kaplica była za mała w związku z tym w latach 1927-1937 przeprowadzono budowę obecnego kościoła. Projekt świątyni sporządził profesor Politechniki Lwowskiej Karol Sas-Zubrzycki, historyk, a zarazem architekt, zwolennik architektury zaczerpniętej z polskich tradycji narodowych. Świątynia nawiązuje stylem do gotyku i romantyzmu, jej architektura bliska jest tzw. gotykowi nadwiślańskiemu. Świątynia jest trzynawowa, jej sklepienie oparte jest na  kolumnach. W ołtarzu głównym – rzeźby przedstawiające scenę Przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor, ołtarz zaprojektował Józef Gosławski. Po prawej stronie mieści się kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, po lewej – ołtarz św. Mikołaja. Projektodawca nie doczekał realizacji swego dzieła, ponieważ zmarł w 1935 r. Witraże wewnątrz kościoła wykonano w pracowni S.G. Żeleńskiego w Krakowie, przedstawiają ewangelistów i polskich świętych. Ściany pokrywa polichromia z motywami biblijnymi, której  autorami byli Józef i Łucja Oźmin. Na terenie parafii znajduje się kaplica w Woli Kopcowej pw. św. Józefa Robotnika, drewniana - z końca XIX w.

Franciszek Ksawery Kowalski (1827-1903), autor projektu kaplicy św. Mikołaja wybudowanej w 1876 r.
Jan Karol Sas Zubrzycki (1860-1935). Absolwent Politechniki Lwowskiej. Profesor historii architektury na tejże Politechnice w l. 1919-1929. Teoretyk architektury, autor pracy pt.: „Skarby architektury w Polsce”, „Katedry polskie”, i innych. Autor projektów kościoła w Masłowie.

Na podstawie:

http://www.maslow.info.pl/serwis/informator/religia/4008-parafia-maslow.html

Jerzy Szczepański, Kielecki Słownik Biograficzny, T.1: Architekci i budowniczowie, Warszawa-Kraków 1990.


Księgi metrykalne: ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych od 1919 r.

Księża proboszczowie:


- ks. Józef Marszałek   - 1918 - 1957,
- ks. Jan Kudelski         - 1957 - 1967,
- ks. Julian Kowalik     - 1967 - 1977,
- ks. Ryszard Rylski     - 1977 - 2011,

- ks. Piotr Motyka         - 2011 -